bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

Szanowni mieszkańcy,

w związku z prowadzoną akcją dostarczania pojemników do zbierania szkła dla mieszkańców miasta i gminy Krotoszyn przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko s.p.z o.o. z Kalisza, informujemy, że Ci mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze pojemnika, to mają możliwość indywidualnego umówienia terminu dostarczenia pojemnika pod nr tel. 62 764 22 96 /62 767 23 30 wew 2.

Więcej szczegółow w poniższej ulotce

szkło


 

Szanowni właściciele nieruchomości niezamieszkałych,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mającej na celu poprawę funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w której zmieniono m.in. sposób naliczania maksymalnych stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w odniesieniu do wskaźnika przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, informujemy, że w związku z powyższym od LISTOPADA 2021 r. nastąpi zmiana stawek opłat.

Na przestrzeni ostatnich lat stawki te kształtowały się w następujący sposób:

tabela

Nieruchomości niezamieszkałe to takie na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a opłatę uiszcza się od każdego pojemnika lub worka. Są to m.in. szkoły, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zakładu usługowe, produkcyjne, hotele itp.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych otrzymają w najbliższym czasie również zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych (osoby prywatne) w przypadku posiadania odpadów w postaci papieru i tektury o rozmiarach do 1m x 1 m, które nie mieszczą się w workach/pojemnikach (np. po sprzętach agd/rtv czy meblach) mogą je wystawiać związane w dniu odbioru odpadów przy krawędzi pasa drogowego razem z innymi odpadami. W przypadku odpadów tektury większych rozmiarów niż ww., prosimy przed datą odbioru odpadów o kontakt ze Związkiem (emailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie: 62 722-66-32, 510-941-311)


 

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż 01.03.2021 r. Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" znajduje się również na fb logogdzie na bieżąco można śledzić wszelkie informacje.


 

INFORMACJA DOT. PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKÓW

Szanowni mieszkańcy,

w związku z szerokim zainteresowaniem właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w sprawie skorzystania ze zwolnienia (dla właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym) w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość informujemy, iż w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który oświadczył o samodzielnym kompostowaniu odpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji posiadania kompostownika

- to w drodze decyzji, traci prawa do zwolnienia z części opłaty. Następuje to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym informujemy, iż będą prowadzone kontrole posiadania przydomowych kompostowników.


 

W związku ze zbiórką odpadów komunalnych ulegających biodegradacji od miesiąca kwietnia 2019 r., Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuję, jak prawidłowo segregować ww. odpady:

odpady biodegradowalne


 

NORMA PN-EN 840

Związek Międzygminy "Eko Siódemka" przypomina, że wymagana dla pojemników na odpady komunalne zmieszane norma PN-EN 840 gwarantuje:

  • przystosowanie konstrukcyjne jak i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego
  • odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych
  • wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie
  • maksymalne obciążenie: 50 kg dla pojemnika 120 l oraz 100 kg dla pojemników 240 l (nośność pojemników jest uwidoczniona przez producentów na pojemniku).

Jednocześnie pojemnik:

- nie może być uszkodzony m.in. musi posiadać stabilne, nie uszkodzone dno, brak widocznych uszkodzeń mechanicznych,

- powinien posiadać pokrywę,

- powinien być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pojemnik spełniający normę PN-EN 840

 

Tradycyjne pojemniki typu SM (przedstawiony na zdjęciu poniżej) nie są dostosowane do obecnie obowiązujących wytycznych w zakresie pojemników do zbierania odpadów. Pojemniki te nie spełniają norm dotyczących konstrukcji co powoduje m.in. zaginanie pojemnika w czasie rozładunku i wyłamywanie uchwytów przez listwę podtrzmującą pojemnik, wpadanie pojemnika do śmieciarki.

 

Istnieją w Polsce producenci pojemników metalowych dostosowanych do obowiązujących norm konstrukcyjnych. Przykładowy pojemnik metalowy pokazany jest na zdjęciu poniżej. Strzałkami wyróżnione są zmiany konstrukcyjne dostosowujące pojemnik do obowiązującej normy PN-EN 840 (kwadratowy kołnierz oraz wzmocnienie uniemożliwiające wgniatanie)

 

 

 


 

 

POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

W nawiązaniu do ostatnich artykułów, które pojawiły się w miejscowych gazetach dotyczących informacji o prawidłowych pojemnikach do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz w związku z coraz częściej pojawiającymi się sytuacjami wpadania pojemników do pojazdów przy odbiorze odpadów komunalnych  informujemy, że:

– zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku między innymi przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi i technicznym;

– zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” w Krotoszynie na nieruchomościach o zabudowie mieszkaniowej (na których zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem lokali) obowiązują pojemniki o pojemnościach od 120 l, które muszą być:

1) wykonane z materiału zapewniającego ich trwałość,
2) wyposażone w pokrywę,
3) posiadać kółka,
4) przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym.

Ponadto, pojemniki, o których mowa wyżej powinny być zgodne z obowiązującą w kraju normą PN-EN 840, czyli powinny być przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych. Pojemniki te wykonane są z PEHD – polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, co zapewnia im odpowiednią jakość. Pojemniki takie są odporne na uszkodzenia mechaniczne, chemikalia oraz na wysokie i niskie temperatury.

Poniżej przedstawiamy Państwu zdjęcia przykładowego pojemnika, który posiada charakterystyczny kołnierz/chwytak i będzie współpracował z pojazdami specjalistycznymi. Strzałka wskazuje miejsce gdzie pojemnik powinien być oznakowany polską normą oraz maksymalnym obciążeniem:

Zwracamy również uwagę, że często w sklepach oferowane są pojemniki, które najczęściej okazują się pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki ogrodowe nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych ze względów konstrukcyjnych jak i wytrzymałościowych.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia przykłądowych ww. pojemników ogrodowych:

Warto też zwrócić uwagę, iż na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” jeszcze
w wielu przypadkach używane są metalowe okrągłe pojemniki, niestety nie spełniają one wymogów określonych ww. regulaminem obowiązującym na terenie Związku, a przede wszystkim nie są przystosowane do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy. Poniżej zdjęcie ww. metalowych pojemników:

W związku z przedstawionymi powyżej przykładami pojemników (ogrodowych oraz metalowych) niezgodnych z obowiązującą w kraju normą PN-EN 840 oraz brakiem ich przystosowania do mechanicznego opróżniania przez specjalistyczne pojazdy informujemy, że coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdy ww. pojemniki wpadają do samochodów odbierających odpady komunalne. W przypadku plastikowych pojemników ogrodowych brak odpowiedniej konstrukcji powoduje między innymi ich pękanie lub wyłamywanie uchwytów.

Mieszkańcy, którzy posiadają metalowe lub plastikowe pojemniki niezgodne z wymogami ww. regulaminu oraz krajową normą proszeni są o ich wymianę. 


 

Dodatkowe informacje