Informacja Wielkopolskiej Izby Rolniczej dot. odbioru i utylizacji zużytych opon rolniczych


Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9) lit.f) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) „2.Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
9) udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:
f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;”.

W związku z powyższym Związek przedstawia wykaz firm z terenu powiatu krotoszyńskiego, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów o kodach:

02 01 04 - Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

16 01 03 - Zużyte opony

 

L.p.

Nazwa firmy

Zbierany kod odpadu

         1.          

P.H. Stalkur Justyna Kurganiak
ul. Grudzielskiego 70,
63-700 Krotoszyn

16 01 03

         2.          

Syloplast Recykling S. Namyślak-Nowaczyk,
ul. Spokojna 10,
63-714 Tomnice

16 01 03

         3.          

P.H.U.T. "EP,a" Edmund Pestka
ul. Owocowa 1,
63-700 Krotoszyn

16 01 03

         4.          

Przedsiębiorstwo OczyszczaniaMiasta EKO Sp. z o.o.

ul. Zjazd 23,

62-800 Kalisz

16 01 03

         5.          

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z Sp. z o.o.

ul. Rawicka 41,
63-700 Krotoszyn

16 01 03

         6.          

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janmar - January Bella,
ul. Bolewskiego 93,
63-700 Krotoszyn

02 01 04

         7.          

P.H.U. Fido-Plast Rafał Szczegóra

ul. Polna 4,
63-700 Konarzew

02 01 04

         8.          

"Surtex" Robert Buliński

ul. Bp. M. Kozala 2,
63-700 Krotoszyn

02 01 04

         9.          

FUH Olstal Szymon Kowal

ul. Klasztorna 57,
63-720 Koźmin Wielkopolski

02 01 04

       10.        

F.U.H. JAGA Mirosław Udzik

ul. Klasztorna 57
63-720  Koźmin Wielkopolski

02 01 04

       11.        

FOL-MIX Maciej Grzegorek

ul. Krotoszyńska 223, Lutogniew

63-700 Krotoszyn

02 01 04
16 01 03

       12.        

Wachowiak Bartosz - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

ul. Sportowa 6,

63-930 Jutrosin

02 01 04
16 01 03

       13.        

P.H.P.U. “ROLBUD”
Michał Michalak
Lubomierz 3
63-300 Pleszew

02 01 04
16 01 03

Dodatkowe informacje