bip logo 240x300

epuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

zbiorkachoinek

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż w ramach zbiórki odpadów biodegradowalnych, realizowany będzie również odbiór żywych choinek. Choinki należy wystawiać obok pojemników na BIO. Choinki muszą być bez doniczek, żadnych ozdób, lampek itp. Choinki kwalifikują się do BIOodpadów więc nie należy ich wrzucać np. do odpadów zmieszanych. Jednocześnie informujemy, iż choinki można dostarczyć we własnym zakresie na Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rzemiechowie - choinki żywe odebrane będą jako bioodpady, natomiast sztuczne jako odpady wielkogabarytowe. Odbiór będzie odbywać się do 12.02.2021 r. jednak termin ten może ulec zmianie.


 

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ BLANKIETY OPŁAT (KSIĄŻECZKI WPŁAT) NA ROK 2021 BĘDZIE MOŻNA ODBIERAĆ OD 20.01.2021 R.


Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji i zezwoleń na uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Transportowej 11 w Krotoszynie. W związku z powyższym, po uruchomieniu Punktu zostaną przedstawione dodatkowe informację dot. funkcjonowania PSZOK-u. Obecnie Punkt ten jest NIECZYNNY.

Punktem, na który mieszkańcy mogą dostarczać odpady jest ten położony w Rzemiechowie (gm. Kobylin) http://eko7.krotoszyn.pl/index.php/punkty-selektywnego-zbierania-odpadowINFORMACJA DOT. ZNAKOWANIA POJEMNIKÓW

W związku z prowadzaną akcją oznaczania pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych systemem RFID dla nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy, placówki handlowe, gastronomiczne, hotele, placówki oświatowe, cmentarze warsztaty itp.), uprzejmie informujemy, iż właściciel nieruchomości winien udostępnić ww. pojemnik celem „oznaczenia go”. Działanie te polega na zamontowaniu w kołnierzu pojemnika niewielkiego transpondera (pojemniki posiadają fabryczny otwór dla takiego chipa, wobec czego nie ingeruje on w konstrukcję pojemnika). W transponderze zakodowane będą dane o wielkości pojemnika oraz ilości jego odbioru. Ma to na celu usprawnienie procesu weryfikacji ilości wystawianych i odbieranych pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych, które uiszczają opłatę nie od mieszkańca a od wystawionego pojemnika.


INFORMACJA DOT. PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKÓW

Szanowni mieszkańcy,

w związku z szerokim zainteresowaniem właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w sprawie skorzystania ze zwolnienia (dla właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym) w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość informujemy, iż w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który oświadczył o samodzielnym kompostowaniu odpadów:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji posiadania kompostownika

- to w drodze decyzji, traci prawa do zwolnienia z części opłaty. Następuje to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym informujemy, iż będą prowadzone kontrole posiadania przydomowych kompostowników.


 

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż planowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie miała miejsce w 2021 roku. Wcześniejsza, bezpośrednia zbiórka, która odbywała się dotychczas nieprzerwalnie raz do roku, będzie odbywać się obecnie raz na dwa lata. Tak jak w latach poprzednich na 10 dni przed odbiorem, właściciel nieruchomości otrzyma stosowną informację o terminie odbioru odpadów wraz z frakcjami, które będą bezpośrednio odbierane.


 

INFORMACJA DOT. ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD LISTOPADA 2020 R.

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, iż od listopada 2020 r. obowiązywać będzie nowa stawka o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .W przypadku nieruchomości zamieszkałych ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 29,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Nie ma również możliwości nieselektywnego zbierania odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości dwukrotności stawki, tj. 59,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie ustalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w jest złożenie przez właściciela nieruchomości, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym zawierającej oświadczenie dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Fakt posiadania kompostownika będzie przez pracowników Związku weryfikowany. 

Nowe stawki obowiązują od listopada 2020 r. (termin płatności 10.12.2020 r.).
O nowej wysokości opłaty właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni zawiadomieniem.


 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy, warsztaty, placówki edukacyjne itp - wszystkie podmioty, które opłatę uiszczały od w zależności od wielkości pojemnika i ilości opróżnień) poniższe stawki opłaty dotyczą jednokrotnego opróżnienia pojemnika i/lub worka (dotychczas opłatę ponosiło się tylko za pojemnik z odpadami zmieszanymi, niezależnie od ilości wystawionych pojemników/worków z odpadami segregowanymi - obecnie należy wskazać w deklaracji ilość wszystkich pojemników/worków służących do gromadzenia odpadów tj. na odpady zmieszane, papier, szkło i tworzywa). Jeśli z danej nieruchomości ma być odbierane np.6 worków na odpady segregowane oraz 1 pojemnik na zmieszane (łącznie na miesiąc) to wysokość opłaty stanowi sumę poszczególnych worków/pojemników (w tym przykładzie łącznie za 7 worków/pojemników). Poniżej aktualne stawki:

stawki opłat

W przypadku kiedy właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie dopełni obowiązku selektywnego zbierania odpadów, to stawka stanowi czterokrotność opłaty podstawowej (np. w przypadku pojemnika o poj. 120l będzie to 25,40 zł).

Pełna treść uchwały dostępna jest TUTAJ


 

Szanowni mieszkańcy,

w związku z trwająca procedurą przetargową na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Związku, mającą na celu wybranie podmiotu świadczącego ww. usługi oraz obsługę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, informujemy, iż Punkt w Krotoszynie znajdujący się na ul. Ceglarskiej 45 od dnia 16.10.2020 r. będzie wyłączony z obsługi i zamknięty. W najbliższym czasie zostanie uruchomiony nowy Punkt, o czym będziemy na bieżąco informować. Do tego czasu mieszkańcy Związku mogą korzystać z Punktu znajdującego się w Rzemiechowie (gm. Kobylin) na tym samych zasadach jak z Punktu w Krotoszynie. Więcej informacji znajduje się pod adresem: http://eko7.krotoszyn.pl/index.php/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ ODPADY NALEŻY DOSTARCZYĆ JUŻ POSORTOWANE. Z UWAGI NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ KORONAWIRUSA (COVID-19) SORTOWANIE ODPADÓW NA MIEJSCU I CZAS Z NIM ZWIĄZANY ZWIĘKSZA RYZYKO ZAKAŻEŃ DLA PRACOWNIKÓW PSZOK ORAZ OSÓB TAM PRZEBYWAJĄCYCH.


 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku rozprzestrzenianem się koronawirusa (COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” informuje, iż od dn. 13.10.2020 r. następują zmiany w załatwianiu spraw urzędowych. Celem załatwienia sprawy w biurze/ach Związku należy wcześniej uzgodnić termin wizyty telefonicznie bądź emailowo (poniżej dane kontaktowe). Osoby bez uzgodnionych terminów winny liczyć się z dłuższym okresem oczekiwania.

  • Cieszków – tel. 533-914-072, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Kobylin – tel. 533-914-939, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Krotoszyn - tel. 62 722-66-32, 510-941-311, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Sulmierzyce – tel. 533-914-073, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Zduny – tel. 533-914-429, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl

Usprawni to załatwienie spraw oraz zapewni Państwa bezpieczny pobyt.
Jednocześnie przypominamy, iż wiele spraw można zainicjować online. Wystarczy skorzystać z e-usługi (ePuap) dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal .


 

W związku z informacją oraz zdjęciami otrzymanymi z instalacji komunalnej, która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w związku z odpadami, które są przez mieszkańców zbierane w pojemniku do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” zwraca się do mieszkańców aby odpady biodegradowalne były zbierane w pojemnikach luzem, bez opakowań wykonanych np. z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z załączonymi poniżej zdjęciami, w przypadku gdy podczas weryfikacji dostarczonych odpadów przez instalację komunalną, w transporcie odpadów biodegradowalnych znajdą się odpady inne niż biodegradowalne (np. opakowania z tworzyw) to całość zostaje zaklasyfikowana pod innym kodem odpadów, co w konsekwencji wiążę się z wyższymi opłatami za zagospodarowanie. Wyższa opłata przedkłada się na wyższe koszty systemu gospodarowania odpadami, a w konsekwencji ma wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczają właściciele nieruchomości.

1   2
3 BIO1

Dodatkowe informacje