bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

WYBRANE FIRMY DO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, iż w związku z zakończonym przetargiem na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" od 01 listopada 2020 roku zostały wybrane następujące firmy:

1) Obszar terytorialny Gminy Cieszków, Kobylin, Sulmierzyce oraz Zduny: Konsorcjum firm:

1.Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., Zjazd 23; 62-800 Kalisz

2.Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.,Staroprzygodzka 138;63-400 Ostrów Wlkp.

2) Obszar terytorialny Gminy Krotoszyn: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., Zjazd 23; 62-800 Kalisz


Masa odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania w roku 2018: 3169,390 Mg.

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 32,51% (gmina Cieszków: 32,64%)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 17,02 % (gmina Cieszków: 35,51%)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 99,45% (gmina Cieszków: 100%)


 

 

 

Dodatkowe informacje