bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

WYBRANE FIRMY DO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W 2022 r. zostały podpisane następujące umowy:

1) w dniu 15 lutego 2022 r. na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, Cz. IV : Świadczenie usług zagospodarowania popiołów i żużli z terenu Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, , pomiędzy Związkiem a Konsorcjum firm:

 • Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Raszkowie przy ulicy Polna 17, 63-440 Raszków,
 • ENECO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w gminie Ostrów Wielkopolski miejscowość Cegły 7a, 63-410 Ostrów Wielkopolski, w imieniu którego działa: Firma Usługowa EKO-KAR Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Polna 17, 63-440 Raszków – lider konsorcjum;

2) w dniu 01 marca 2022 r. na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, Cz. I: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Krotoszyn, pomiędzy Związkiem a Konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu
  przy ulicy Zjazd 23, 62-800 Kalisz,
 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  w Krotoszynie, z siedzibą w Krotoszynie, ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn
  w imieniu którego działa: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. , ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz – lider konsorcjum;

3) w dniu 01 marca 2022 r. na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, Cz. III : Odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK
w miejscowościach : Krotoszyn, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny, pomiędzy Związkiem a Konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwem Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Zjazd 23, 62-800 Kalisz,
 • Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie, z siedzibą w Krotoszynie, ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn w imieniu którego działa: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. , ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz – lider konsorcjum.

4) w dniu 01 kwietnia 2022 r. na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, Cz. II: Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmin: Cieszków, Kobylin, Sulmierzyce i Zduny, pomiędzy Związkiem a Konsorcjum firm:

 • Chemeko – System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
  Jerzmanowska 6A, 54-519 Wrocław – Lider Konsorcjum
 • Grupa KOSZ Sp. z o.o. Wszewilki, ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz – Partner Konsorcjum.

Informacja o osiąganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych; składowania odpadów komunalnych oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 645) gminy powinny uzyskać następujące limity dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.eko7.krotoszyn.pl/index.php?id=808


W 2021 roku odpady zagospodarowywano w:

ADRES

NAZWA INSTALACJI

KOD ODPADÓW

ODPADY ZMIESZANE

Kraj: Polska, Województwo: DOLNOŚLĄSKIE, Powiat: świdnicki, Gmina: Strzegom, Miejscowość: Jaroszów, Ulica: Rusko 66, Kod pocztowy: 58-120

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.

20 03 01

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE, Powiat: myśliborski, Gmina: Myślibórz, Miejscowość: Myślibórz, Ulica: Dalsze 36, Kod pocztowy: 74-300

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.

20 03 01

Województwo: WIELKOPOLSKIE, Powiat: ostrowski, Gmina: Ostrów Wielkopolski, Miejscowość: Ostrów Wielkopolski, Ulica: Staroprzygodzka 121, Kod pocztowy: 63-400

EKO-MYŚL Sp. z o.o. Instalacja Komunalna

20 03 01

Województwo: WIELKOPOLSKIE, Powiat: ostrowski, Gmina: Ostrów Wielkopolski, Miejscowość: Ostrów Wielkopolski, Ulica: Staroprzygodzka 121, Kod pocztowy: 63-400

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim

20 03 01

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE, Powiat: wałecki, Gmina: Mirosławiec, Miejscowość: Chojnica 2, Kod pocztowy: 78-650

ATF sp. z o. o.

20 03 01

 

ADRES

NAZWA INSTALACJI

KOD ODPADÓW

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Kraj: Polska, Województwo: MAŁOPOLSKIE, Powiat: myślenicki, Gmina: Myślenice, Miejscowość: Myślenice, Ulica: ul. Słowackiego 82, Kod pocztowy: 32-400

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

20 02 01

Kraj: Polska, Województwo: LUBELSKIE, Powiat: Biała Podlaska, Gmina: Biała Podlaska, Miejscowość: Biała Podlaska, Ulica: Narutowicza 35A, Kod pocztowy: 21-500

Bielskie Wodociągi Kanalizacji Sp. z o.o.

20 02 01

Województwo: WIELKOPOLSKIE, Powiat: ostrowski, Gmina: Ostrów Wielkopolski, Miejscowość: Ostrów Wielkopolski, Ulica: Staroprzygodzka 121, Kod pocztowy: 63-400

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o. o.

20 02 01

Kraj: Polska, Województwo: LUBELSKIE, Powiat: lubelski, Gmina: Bełżyce, Miejscowość: Bełżyce, Ulica: ul. Przemysłowa 35A, Kod pocztowy: 24-200

ZZOK w Bełżycach Sp. z o.o.

20 02 01

Województwo: LUBUSKIE, Powiat: żagański, Gmina: Szprotawa, Miejscowość: Kartowice 37, Kod pocztowy: 67-300

Instalacja Komunalna w Szprotawie

20 02 01

Województwo: WIELKOPOLSKIE, Powiat: koniński, Gmina: Kazimierz Biskupi, Miejscowość: Kazimierz Biskupi, Ulica: Golińska 10, Kod pocztowy: 62-530

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

20 01 08, 20 02 01

Województwo: WIELKOPOLSKIE, Powiat: koniński, Gmina: Kleczew, Miejscowosc: Kleczew, Ulica: Rzemieślnicza 21, Kod pocztowy: 62-540

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.

20 02 01

Kraj: Polska, Województwo: LUBELSKIE, Powiat: lubelski, Gmina: Bełżyce, Miejscowość: Bełżyce, Ulica: ul. Przemysłowa 35A, Kod pocztowy: 24-200

Chemeko - System Sp. z o.o. - Instalacja kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów

20 02 01

 

Odpady o kodzie 19 12 12

MASA ODPADU

NAZWA INSTALACJI

ADRES

NAZWA SKŁADOWISKA

70,6100

"EKO-MYŚL" Sp. z o.o.

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE, Powiat: myśliborski, Gmina: Myślibórz, Miejscowość: Myślibórz, Ulica: Dalsze 36, Kod pocztowy: 74-300

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

1569,9922

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o. o. w Ostrowie Wlkp.

Województwo: WIELKOPOLSKIE, Powiat: ostrowski, Gmina: Ostrów Wielkopolski, Miejscowość: Ostrów Wielkopolski, Ulica: Staroprzygodzka 121, Kod pocztowy: 63-400

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

4,5300

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.

Kraj: Polska, Województwo: DOLNOŚLĄSKIE, Powiat: świdnicki, Gmina: Strzegom, Miejscowość: Jaroszów, Ulica: Rusko 66, Kod pocztowy: 58-120

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Osiągnięte poziomy za 2021 rok (wg. danych na dzień 31.03.2022 r. - dane do weryfikacji)

CIESZKÓW KOBYLIN KROTOSZYN SULMIERZYCE ZDUNY
1 Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - min. 20% 33,45 65,93 51,34 54,46 51,95
2 Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - max 35% 38,75 8,43 8,62 8,27 8,84
3 Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] - min 70% 0 132,96 203,56 0,00 100

 

Dodatkowe informacje