bip logo 240x300

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

WYBRANE FIRMY DO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, iż w związku z zakończonym przetargiem na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" od 15 maja 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku zostały wybrane następujące firmy:

1) Obszar terytorialny Gminy Cieszków : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wlkp.;

2) Obszar terytorialny Gminy Kobylin: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19;

3) Obszar terytorialny Gminy Krotoszyn: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19;

4) Obszar terytorialny Miasta Sulmierzyce: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wlkp.;

5) Obszar terytorialny Gminy Zduny: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku zagospodarowywane są w:

a) odpady komunalne zmieszane: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp., 
b) odpady zielone: ZZO Olszowa Sp. z o.o., Olszowa 300, 63-600 Kępno;

Instalacja do MBP odpadów komunalnych – segment biologicznego przetwarzania odpadów, ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp.,

c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:  Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp.,


Masa odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania w roku 2018: 3169,390 Mg.

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 32,51% (gmina Cieszków: 32,64%)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 17,02 % (gmina Cieszków: 35,51%)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 99,45% (gmina Cieszków: 100%)


 

 

 

Dodatkowe informacje