bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

PRZYJĘCIE ODPADÓW W KROTOSZYNIE ORAZ KOBYLINIE ROZPOCZNIE SIĘ OD STYCZNIA 2022 R. PRZED TYMI TERMINAMI ODPADY NIE BĘDĄ TAM ODBIERANE.

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące frakcje odpadów komunalnych pochodzące od właścicieli nieruchomości:

 • papier i tektura (w tym opakowania),
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowania),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego,
 • opakowania ze szkła kolorowego
 • szkło inne niż opakowaniowe (w tym szkło płaskie okienne),
 • opakowania wielomateriałowe,
 • drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa,
 • styropian opakowaniowy,
 • metale (w tym opakowania),
 • popioły i żużle z palenisk domowych,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (od samochodów osobowych),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry,
 • chemikalia (oleje, tłuszcze, farby, tusze, detergenty, kleje, lepiszcze, żywice),
 • przeterminowane leki,
 • środki ochrony roślin,
 • kwasy, alkalia, rozpuszczalniki,
 • opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy, ceglany, zmieszane odpady
  z budowy),
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PSZOKi dostępne są w czterech lokalizacjach:

 1. Rzemiechów, (nr działki 968/3, gm. Kobylin) czynny będzie w poniedziałki i piątki w godzinach 08:00 – 15:00, środy od 08:00 do 18:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00, telefon: 534 706 570
 2. Krotoszyn, ul. Ceglarska (nr działki 3750/6) czynny będzie w poniedziałki w godzinach 08:00 – 16:00, środy od 10:00 do 18:00 i piątki w godzinach 08:00 – 15:00 oraz drugą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00; telefon: 534 262 960
 3. Sulmierzyce, ul. Starokościelna 3 czynny będzie w środy w godzinach 08:00 – 15:00 oraz trzecią sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00; telefon: 535 225 862;
 4. Zduny, ul. Jutrosińska czynny będzie we wtorki w godzinach 10:00 - 17:00, czwartki w godzinach 08:00 – 15:00 oraz czwartą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00; telefon: 533 914 024;

- z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego REGULAMINU

logo pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

logo pdf

 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyjmowania odpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Dodatkowe informacje