bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego REGULAMINU

 logo pdf OŚWIADCZENIE

logo pdf

  UPOWAŻNIENIE


 

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą następujące frakcje odpadów komunalnych (od 01 kwietnia 2023 r.):

 1. papier – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 2. metale - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 3. tworzywa sztuczne – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 5. szkło – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 6. bioodpady - ustala się następujące roczne limity dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  –zadeklarowanej liczbie mieszkańców - do 10 osób w wysokości 500 kg,
  –o zadeklarowanej liczbie mieszkańców powyżej 10 osób w wysokości 1000 kg.
  –dla nieruchomości niezamieszkałych – w odniesieniu do szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli, miejskich instytucji kultury, cmentarzy, instytucji samorządowych – bez limitów, w pozostałych przypadkach ustala się limit w wysokości - 600 kg na każdą zadeklarowaną nieruchomość;
 7. odpady niebezpiecznie - w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 8. przeterminowane leki i chemikalia – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 10. zużyte baterie i akumulatory – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny– w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe – ustala się następujące roczne limity na każdego właściciela, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  –dla nieruchomości zamieszkałych: o zadeklarowanej liczbie mieszkańców do 10 osób - w wysokości 600 kg oraz o zadeklarowanej liczbie mieszkańców powyżej 10 osób - w wysokości 1200 kg;
  –dla nieruchomości niezamieszkałych – w ilości 100 kg, na każdą nieruchomość zadeklarowaną przez właściciela w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, w ilości do 150 kg rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 14. zużyte opony– w ilości:
  –do 4 sztuk rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  – do 2 sztuk rocznie na każdą nieruchomość niezamieszkałą zadeklarowaną przez właściciela w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 15. popiół i żużel o charakterze odpadów komunalnych – w ilości nieograniczonej od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

  PSZOKi dostępne są w czterech lokalizacjach:
 1. Rzemiechów, (nr działki 968/3, gm. Kobylin) czynny będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 08:00 – 16:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00, telefon: 534 706 570
 2. Krotoszyn, ul. Ceglarska (nr działki 3750/6) czynny będzie w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 08:00 – 16:00 oraz drugą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00; telefon: 534 262 960
 3. Sulmierzyce, ul. Starokościelna 3 czynny będzie w środy w godzinach 08:00 – 16:00 oraz trzecią sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00; telefon: 535 225 862;
 4. Zduny, ul. Jutrosińska czynny będzie we wtorki i czwartki w godzinach 08:00 – 16:00 oraz czwartą sobotę miesiąca w godzinach 08:00 – 13:00; telefon: 533 914 024;

- z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Nr telefonu do koordynatora PSZOK-ów: 510-941-311

Dodatkowe informacje