bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości mogą w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bezpłatnie oddać:

 1. papier – w ilości nieograniczonej;
 2. metale - w ilości nieograniczonej;
 3. tworzywa sztuczne – w ilości nieograniczonej;
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w ilości nieograniczonej;
 5. szkło – w ilości nieograniczonej;
 6. bioodpady – w ilości nieograniczonej;
 7. odpady niebezpiecznie - w ilości nieograniczonej;
 8. przeterminowane leki i chemikalia – w ilości nieograniczonej;
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w ilości nieograniczonej;
 10. zużyte baterie i akumulatory – w ilości nieograniczonej;
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny– w ilości nieograniczonej;
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości nieograniczonej;
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 150 kg rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 14. zużyte opony– w ilości do 4 sztuk rocznie na każdą osobę zgłoszoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 15. popiół i żużel o charakterze odpadów komunalnych – w ilości nieograniczonej.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ ODPADY NALEŻY DOSTARCZYĆ JUŻ POSORTOWANE. Z UWAGI NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ KORONAWIRUSA (COVID-19) SORTOWANIE ODPADÓW NA MIEJSCU I CZAS Z NIM ZWIĄZANY ZWIĘKSZA RYZYKO ZAKAŻEŃ DLA PRACOWNIKÓW PSZOK ORAZ OSÓB TAM PRZEBYWAJĄCYCH

 KOBYLIN, RZEMIECHÓW nr działki 968/3 (droga z Kobylina na Baszków), od 19.10.2020 r. czynn CODZIENNIE w godz. 9:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz 9:00 - 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

Dodatkowe informacje