bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

STERYLIZACJA PSÓW WŁAŚCICELSKICH NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

Przedmiotem akcji jest sterylizacja suk właścicielskich połączona z trwałym znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora (czipa) wraz z wpisaniem do bazy danych SAFE-ANIMAL. Celem akcji jest popularyzacja najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, co w efekcie końcowym minimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. 

Prawo do uczestnictwa w akcji  mają właściciele psów mieszkających na terenie gmin członkowskich Związku (tj. gm. Krotoszyn, Kobylin, Cieszków, Zduny, Sulmierzyce). Akcja skierowana jest w szczególności do właścicieli psów, u których często dochodzi do swobodnego przemieszczania się zwierząt i niekontrolowanego rozrodu. Działania te  mają na celu zminimalizowanie ilości niechcianych miotów i tym samym zmniejszenia bezdomności zwierząt.

 
W celu wzięcia udziału w akcji należy zapoznać się z regulaminem
 
 
 
 
oraz pobrać ze strony internetowej Związku lub bezpośrednio z biur stacjonarnych Związku:
 
 
 
 
 
 
Uzupełnione dokumenty należy złożyć w jednej z placówek Związku tj.:

- ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, pokój nr 58,

- al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie,

- ul. Grunwaldzkiej 41 w Cieszkowie,

- ul. Rynek 2 w Zdunach,

- ul. Rynek 11 w Sulmierzycach.

Złożone wnioski będą rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu. Wnioski z pozytywną oceną zostaną ujęte na liście zwierząt skierowanych na zabieg. Oceny poprawności wniosków w tym spełnienia wszelkich kryteriów dokonuje Związek przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie. 

Akcja  prowadzona będzie do wyczerpania środków na ten cel.   


 

AKCJA STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że trwa bezpłatna akcja sterylizacji kotów wolno żyjących z obszaru gmin członkowskich Związku (tj. gm. Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny, Kobylin, Cieszków).

Akcja nie dotyczy kotów domowych, posiadających właścicieli.

Zainteresowane osoby (tj. karmiciele, opiekunowie społeczni) muszą dokonać zgłoszenia pod nr. 660662171. Pod wskazanym numerem przedstawiciel Towarzystwa Opieki nad zwierzętami, Oddział w Krotoszynie udzieli wszelkich niezbędnych informacji na temat ww. akcji.

Apelujemy i serdecznie zapraszamy wszystkich kocich opiekunów do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu. Należy pamiętać, że sterylizacja/kastracja są jedynymi skutecznymi metodami kontrolowania populacji i polepszania warunków bytowania kotów dzikich.

 


 

Lista osób do kontaktu:

1. W przypadku błąkających się, bezdomnych psów na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, należy kontaktować się z odpowiednimi biurami tj.:

Oddział Osoba do kontaktu Telefon Godz.

Biuro
w Krotoszynie:

Marlena Różycka – Majchrzyk

62 722 66 32

poniedziałek - piątek
7.30 – 15.30

Biuro terenowe
w Cieszkowie:

Beata Pachurka

533-914-072

poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 11.30

wtorek, piątek 
11.30 – 15.30

Biuro terenowe
w Kobylinie:

Wiktoria Bielska 

533-914-939

poniedziałek - piątek
7.00 -15.00

Biuro terenowe
w Zdunach:

Marta Giezek

Klaudia Lachowska 

533-914-429

poniedziałek, środa, piątek
7.00-14.00

wtorek, czwartek 7.00 -15.00

Biuro terenowe
w Sulmierzycach:

Klaudia Lachowska 

533-914-073

poniedziałek 
7.30 -16.00

piatek
7.30-15.00

lub z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie (tel. 502-616-205)


Odławianie bezdomnych psów z terenu gmin Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” zostanie rozpoczęte najpóźniej w tym samym dniu, w którym otrzymano zgłoszenie do godziny 13:00 lub w ciągu 24 godzin jeżeli otrzymano zgłoszenie po godzinie 13:00. Przyjmuje się zgłoszenia każdego dnia w godzinach od 6:00 do 22:00. Nie dotyczy przypadku gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia.

2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych* na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” opiekę zapewniają gabinety weterynaryjne działające na terenie Związku. 

zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt - za zwierzęta bezdomne uznaje się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

3. W przypadku zwłok zwierzęcych znajdujących się na drogach publicznych należy powiadomić odpowiedniego zarządcę drogi ( art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

4. Usunięcie padłego zwierzęcia z nieruchomości jest obowiązkiem właściciela tejże nieruchomości (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

 

Dodatkowe informacje