bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

 


 


Lista osób do kontaktu:

1. W przypadku błąkających się, bezdomnych psów na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, należy kontaktować się z odpowiednimi biurami tj.:

 
Oddział  Osoba do kontaktu  Telefon  Godz. 
Biuro
w Krotoszynie       
Marlena Różycka – Majchrzyk  62 722 66 32              
od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30 
Biuro terenowe
w Cieszkowie
Beata Pachurka  533-914-072

poniedziałek 7:30 - 11:30

wtorek 11:30 - 15:30

środa 7:30 - 11:30

czwartek 7:30 - 11:30

piątek  11:30 - 15:30

Biuro terenowe
w Kobylinie
Katarzyna Jankowiak   533-914-939

poniedziałek 7:00 - 15:00

wtorek i środa 8:00 - 13:00

czwartek 8:00 - 15:00

piątek 8:00 - 13:00

Biuro terenowe
w Sulmierzycach
Alina Sikora
533-914-073

poniedziałek 11:00 - 16:00
wtorek 10:30 - 15:30
środa i czwartek 08:00 - 13:00
piątek - biuro zamknięte

Biuro terenowe
w Zdunach
Marta Giezek 533-914-429

od poniedziałku do piatku w godz. 7:00 - 15:00 

 lub z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie (tel. 502-616-205)


Odławianie bezdomnych psów z terenu gmin Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” zostanie rozpoczęte najpóźniej w tym samym dniu, w którym otrzymano zgłoszenie do godziny 13:00 lub w ciągu 24 godzin jeżeli otrzymano zgłoszenie po godzinie 13:00. Przyjmuje się zgłoszenia każdego dnia w godzinach od 6:00 do 22:00. Nie dotyczy przypadku gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia.

2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych* na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” opiekę zapewnia gabinet wterynaryjny MED-VET, Baszków 123. 

zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt - za zwierzęta bezdomne uznaje się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

3. W przypadku zwłok zwierzęcych znajdujących się na drogach publicznych należy powiadomić odpowiedniego zarządcę drogi ( art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

4. Usunięcie padłego zwierzęcia z nieruchomości jest obowiązkiem właściciela tejże nieruchomości (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

 

Dodatkowe informacje