bip logo 240x300

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

Dokarmianie kotów wolno żyjących

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że w okresie od 01.12.2019 r. do 29.02.2020 r. realizowana będzie akcja dokarmiania wolno żyjących kotów z terenu gmin członkowskich Związku tj. Krotoszyna, Zdun, Kobylina, Sulmierzyc oraz Cieszkowa. 

Wszystkie osoby dokarmiające koty wolno żyjące, mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru karmicieli oraz wniosek o zakup karmy w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2019 roku.

1) Wniosek o wpisanie na listę Karmicieli

2) Wniosek o zakup karmy

Wnioski dostępne są również w biurach:

1) ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, pokój nr 58,

2) al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie,

3) ul. Grunwaldzka 41 w Cieszkowie,

4) ul. Rynek 2 w Zdunach,

5) ul. Rynek 11 w Sulmierzycach,

Wypełnione dokumenty należy złożyć w jednym z wyżej wymienionych biur.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin

AKCJA STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że rozpoczęła się bezpłatna akcja sterylizacji kotów wolno żyjących z obszaru gmin członkowskich Związku (tj. gm. Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny, Kobylin, Cieszków).

Akcja nie dotyczy kotów domowych, posiadających właścicieli.

Zainteresowane osoby (tj. karmiciele, opiekunowie społeczni) muszą dokonać zgłoszenia pod nr. 660662191 lub 514422664. Pod wskazanymi numerami przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad zwierzętami, Oddział w Krotoszynie udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat ww. akcji.

Apelujemy i serdecznie zapraszamy wszystkich kocich opiekunów do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu. Należy pamiętać, że sterylizacja i kastracja są jedynymi skutecznymi metodami kontrolowania populacji i polepszania warunków bytowania kotów dzikich.

Akcja sponsorowana jest przez Związek Międzygminny „Eko Siódemkę”.

Liczba bezpłatnych zabiegów ograniczona.

Lista osób do kontaktu:

1. W przypadku błąkających się, bezdomnych psów na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, należy kontaktować się z odpowiednimi biurami tj.:

Oddział Osoba do kontaktu Telefon Godz.

Biuro
w Krotoszynie:

Marlena Różycka – Majchrzyk

62 722 66 32

Poniedziałek - piątek
7.30 – 15.30

Biuro terenowe
w Cieszkowie:

Beata Pachurka

533-914-072

Poniedziałek 8.00 – 12.00

Wtorek 11.30 – 15.30

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Piątek 11.30 -15.30

Biuro terenowe
w Kobylinie:

Alicja Ratajczak

533-914-939

Poniedziałek 8.00 -15.00

Wtorek 8.00 – 15.00

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek 8.00 – 13.00

Piątek 8.00 – 12.00

Biuro terenowe
w Zdunach:

Marta Zajączek

533-914-429

Poniedziałek - piątek

7.00-15.00

Biuro terenowe
w Sulmierzycach:

Wiktoria Bielska

533-914-073

Poniedziałek - piątek

8.30 -11.30

 

lub z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie (tel. 502-616-205)


Odławianie bezdomnych psów z terenu gmin Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” zostanie rozpoczęte najpóźniej w tym samym dniu, w którym otrzymano zgłoszenie do godziny 13:00 lub w ciągu 24 godzin jeżeli otrzymano zgłoszenie po godzinie 13:00. Przyjmuje się zgłoszenia każdego dnia w godzinach od 6:00 do 22:00. Nie dotyczy przypadku gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia.

2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych* na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” opiekę zapewniają gabinety weterynaryjne działające na terenie Związku. 

* zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt - za zwierzęta bezdomne uznaje się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały

3. W przypadku zwłok zwierzęcych znajdujących się na drogach publicznych należy powiadomić odpowiedniego zarządcę drogi ( art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.).

4. Usunięcie padłego zwierzęcia z nieruchomości jest obowiązkiem właściciela tejże nieruchomości (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 151)).

Dodatkowe informacje