bip logo 240x300

epuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

STERYLIZACJA PSÓW WŁAŚCICELSKICH NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

 

Przedmiotem akcji jest sterylizacja suk właścicielskich połączona z trwałym znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora (czipa) wraz z wpisaniem do bazy danych SAFE-ANIMAL. Celem akcji jest popularyzacja najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt, co w efekcie końcowym minimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. 

Prawo do uczestnictwa w akcji  mają właściciele psów mieszkających na terenie gmin członkowskich Związku (tj. gm. Krotoszyn, Kobylin, Cieszków, Zduny, Sulmierzyce). Akcja skierowana jest w szczególności do właścicieli psów, u których często dochodzi do swobodnego przemieszczania się zwierząt i niekontrolowanego rozrodu. Działania te  mają na celu zminimalizowanie ilości niechcianych miotów i tym samym zmniejszenia bezdomności zwierząt.

 
W celu wzięcia udziału w akcji należy zapoznać się z regulaminem
 
 
 
 
oraz pobrać ze strony internetowej Związku lub bezpośrednio z biur stacjonarnych Związku:
 
 
 
 
 
 
Uzupełnione dokumenty należy złożyć w jednej z placówek Związku tj.:

- ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, pokój nr 58,

- al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie,

- ul. Grunwaldzkiej 41 w Cieszkowie,

- ul. Rynek 2 w Zdunach,

- ul. Rynek 11 w Sulmierzycach.

Złożone wnioski będą rejestrowane zgodnie z kolejnością wpływu. Wnioski z pozytywną oceną zostaną ujęte na liście zwierząt skierowanych na zabieg. Oceny poprawności wniosków w tym spełnienia wszelkich kryteriów dokonuje Związek przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie. 

Akcja  prowadzona będzie do wyczerpania środków na ten cel.   

 

Dokarmianie kotów wolno żyjących

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że w okresie od 01.12.2020 r. do 28.02.2021 r. realizowana będzie akcja dokarmiania wolno żyjących kotów 
z terenu gmin członkowskich Związku tj. Krotoszyna, Zdun, Kobylina, Sulmierzyc oraz Cieszkowa. 

Wszystkie osoby dokarmiające koty wolno żyjące, mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru karmicieli oraz wniosek o zakup karmy w nieprzekraczalnym terminie do 
13 listopada 2020 roku. 

1) Załącznik nr 1 - Wniosek o wpisanie na listę Karmicieli

2) Załącznik nr 2 - Wniosek o zakup karmy

 Wnioski dostępne są również w biurach:

1) ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, pokój nr 58,

2) al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie,

3) ul. Grunwaldzka 41 w Cieszkowie,

4) ul. Rynek 2 w Zdunach,

5) ul. Rynek 11 w Sulmierzycach,

Wypełnione dokumenty należy złożyć w jednym z wyżej wymienionych biur.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin

 

 

Lista osób do kontaktu:

1. W przypadku błąkających się, bezdomnych psów na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, należy kontaktować się z odpowiednimi biurami tj.:

Oddział Osoba do kontaktu Telefon Godz.

Biuro
w Krotoszynie:

Marlena Różycka – Majchrzyk

62 722 66 32

poniedziałek - piątek
7.30 – 15.30

Biuro terenowe
w Cieszkowie:

Beata Pachurka

533-914-072

poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 11.30

wtorek, piątek 
11.30 – 15.30

Biuro terenowe
w Kobylinie:

Wiktoria Bielska 

533-914-939

poniedziałek - piątek
7.00 -15.00

Biuro terenowe
w Zdunach:

Marta Giezek

 

 

Klaudia Lachowska 

 

 

 

533-914-429

poniedziałek, środa, piątek
7.00-14.00

 

wtorek, czwartek 7.00 -15.00

 

Biuro terenowe
w Sulmierzycach:

Klaudia Lachowska 

533-914-073

poniedziałek 
7.30 -16.00

piatek
7.30-15.00

 

lub z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie (tel. 502-616-205)


Odławianie bezdomnych psów z terenu gmin Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” zostanie rozpoczęte najpóźniej w tym samym dniu, w którym otrzymano zgłoszenie do godziny 13:00 lub w ciągu 24 godzin jeżeli otrzymano zgłoszenie po godzinie 13:00. Przyjmuje się zgłoszenia każdego dnia w godzinach od 6:00 do 22:00. Nie dotyczy przypadku gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia.

2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych* na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” opiekę zapewniają gabinety weterynaryjne działające na terenie Związku. 

* zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt - za zwierzęta bezdomne uznaje się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

3. W przypadku zwłok zwierzęcych znajdujących się na drogach publicznych należy powiadomić odpowiedniego zarządcę drogi ( art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

4. Usunięcie padłego zwierzęcia z nieruchomości jest obowiązkiem właściciela tejże nieruchomości (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

Dodatkowe informacje