eco harmonogram logo


Google Play logo.svg

 

Dokarmianie kotów wolno żyjących

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że w okresie od 01.12.2017r. do 28.02.2018r. realizowana będzie akcja dokarmiania wolno żyjących kotów z terenu gmin członkowskich Związku tj. Krotoszyna, Zdun, Kobylina, Sulmierzyc oraz Cieszkowa. Wszystkie osoby dokarmiające koty wolno żyjące, mogą złożyć wniosek o wpisanie do rejestru karmicieli oraz wniosek o zakup karmy dla wolno żyjących kotów w celu dokarmiania w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017 roku.

  

logoWniosek o wpisanie do rejestru Karmicieli

logoWniosek o zakup karmy dla wolno żyjących kotów w celu dokarmiania

 

Wnioski dostępne są równeiż w biurach:

1) ul. Kołłątaja 7 w Krotoszynie, pokój nr 58,

2) al. Powstańców Wlkp. 47 w Kobylinie,

3) ul. Grunwaldzka 41 w Cieszkowie,

4) ul. Rynek 2 w Zdunach,

5) ul. Rynek 11 w Sulmierzycach,

Wypełnione dokumenty należy złożyć w jednym z wyżej wymienionych biur.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 logoREGULAMIN

 


 

Lista osób do kontaktu:

1. W przypadku błąkających się, bezdomnych psów na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, należy kontaktować się z odpowiednimi biurami tj.: 

Oddział Osoba do kontaktu Telefon Godz.
Biuro w Krotoszynie: Marlena Różycka – Majchrzyk 62 722 66 32 Poniedziałek - Piątek 
7.30 – 15.30
Biuro terenowe w Cieszkowie: Beata Pachurka 533-914-072

Poniedziałek 8.00 –12.00

Wtorek 11.30 – 15.30

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Piątek 11.30 -15.30

Biuro terenowe w Kobylinie: Alicja Ratajczak 533-914-939

Poniedziałek 8.00 -15.00

Wtorek 8.00 – 15.00

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek 8.00 – 13.00

Piątek 8.00 – 12.00

Biuro terenowe w Zdunach: Marta Zajączek 533-914-429

Poniedziałek - Piątek

7.00-15.00

Biuro terenowe w Sulmierzycach: Agnieszka Paulińska 533-914-073

Poniedziałek - Piątek

8.30 -11.30

lub z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie (tel. 502-616-205)

Odławianie bezdomnych psów z terenu gmin Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” zostanie rozpoczęte najpóźniej w tym samym dniu, w którym otrzymano zgłoszenie do godziny 13:00 lub w ciągu 24 godzin jeżeli otrzymano zgłoszenie po godzinie 13:00. Przyjmuje się zgłoszenia każdego dnia w godzinach od 8:00 do 20:00. Nie dotyczy przypadku gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia.

2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych* na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, należy powiadomić:

Lekarza Weterynarii:

- Stanisław Kaj: 62 725 31 12

zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt - za zwierzęta bezdomne uznaje się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały

3. W przypadku zwłok zwierzęcych znajdujących się na drogach publicznych należy powiadomić odpowiedniego zarządcę drogi ( art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250).

4. Usunięcie padłego zwierzęcia z nieruchomości jest obowiązkiem właściciela tejże nieruchomości (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1991).

AKCJA STERYLIZACJI KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Związek Międzygminny „Eko Siódemka” informuje, że rozpoczęła się kolejna bezpłatna akcja sterylizacji kotów wolno żyjących z obszaru gmin członkowskich Związku (tj. gm. Krotoszyn, Sulmierzyce, Zduny, Kobylin, Cieszków).
Akcja nie dotyczy kotów domowych, posiadających właścicieli.
Zainteresowane osoby (tj. karmiciele, opiekunowie społeczni) muszą dokonać zgłoszenia
pod nr. 604757177 lub 660662171. Pod wskazanymi numerami przedstawiciele Towarzystwa Opieki nad zwierzętami, Oddział w Krotoszynie udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat ww. akcji.
Apelujemy i serdecznie zapraszamy wszystkich kocich opiekunów do wzięcia udziału w ww. przedsięwzięciu.
Akcja sponsorowana jest przez Związek Międzygminny „Eko Siódemkę” przy współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie.

Liczba bezpłatnych zabiegów ograniczona.

Dodatkowe informacje