bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

Szanowni właściciele nieruchomości niezamieszkałych,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mającej na celu poprawę funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w której zmieniono m.in. sposób naliczania maksymalnych stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w odniesieniu do wskaźnika przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, informujemy, że w związku z powyższym od LISTOPADA 2021 r. nastąpi zmiana stawek opłat.

Na przestrzeni ostatnich lat stawki te kształtowały się w następujący sposób:

tabela

Nieruchomości niezamieszkałe to takie na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, a opłatę uiszcza się od każdego pojemnika lub worka. Są to m.in. szkoły, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zakładu usługowe, produkcyjne, hotele itp.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych otrzymają w najbliższym czasie również zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

Dodatkowe informacje