bip logo 240x300

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuje, iż w związku ze zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku, od stycznia 2016 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do oznaczenia pojemników na odpady komunalne zmieszane nazwą firmy lub w inny sposób umożliwiający przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne identyfikację podmiotu, który ten pojemnik wystawia.


 

Dodatkowe informacje