bip logo 240x300

epuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI CZ.2

Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA" informuje, iż zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenie gmin członkowskich, od miesiąca kwietnia br. odbywać się będzie raz na 2 tygodnie,  tylko i wyłącznie w systemie pojemnikowym. Dotychczas używane przez mieszkańców worki w kolorze brązowym zostały zastąpione pojemnikiem w kolorze brązowym o poj. 240l. Bezpośrednia zbiórka bioodpadów obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe, w ilości jeden do dwóch pojemników o łącznej pojemności nie przekraczającej 480 l na każdego właściciela  nieruchomości.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze, placówki oświatowe itp.) mogą w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonych na terenie Związku we własnym zakresie dostarczyć odpady zielone dla których ustala się roczny limit wynoszący 100 worków o pojemności 120l na właściciela nieruchomości zobowiązanego do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

Dodatkowe informacje