W związku z pytaniami mieszkańców dot. zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (zbieranych w pojemnikach koloru brązowego z oznaczeniem BIO) informujemy, iż w okresie tzw. „zimowym” (grudzień – marzec) istnieją dwie możliwości odnośnie postępowania z tymi odpadami tj.:

  • można je zagospodarować we własnym zakresie np. w przydomowym kompostowniku;
  • można je dostarczyć nieodpłatnie oraz w każdej ilości bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na jeden z dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujących się na terenie Związku (w Krotoszynie, ul. Ceglarska 45 lub w Rzemiechowie 23, gm. Kobylin). Więcej informacji o ww. Punktach znajduje się w zakładce Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. W efekcie powstaje stabilna substancja próchnicza, która może być stosowana jako nawóz organiczny. Bioodpady stanowią kilkadziesiąt procent całej masy odpadów komunalnych - poprzez kompostowanie możemy zmniejszyć o kilkadziesiąt procent ogólnej ilości odpadów kierowanych na składowiska. Kompostowanie to prosty, tani, szybki sposób na uzyskanie własnego nawozu i jednoczesne zagospodarowanie własnych odpadów organicznych.

    W 2021 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy będą zagospodarowywać bioodpady w przydomowym kompostowniku otrzymają (po złożeniu odpowiednich dokumentów) zmniejszoną opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych.

      Więcej informacji o ww. obniżce będzie dostępnych w 2020 r.