WYBRANE FIRMY DO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, iż w związku z zakończonym przetargiem na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gmin Związku Międzygminnego "EKO SIÓDEMKA" od 01 stycznia 2019 roku zostały wybrane następujące firmy:

1) Obszar terytorialny Gminy Cieszków : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wlkp.;

2) Obszar terytorialny Gminy Kobylin: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19; jako podwykonawca firma usługowa EKO KAR Sp. z o.o. Sp. K;

3) Obszar terytorialny Gminy Krotoszyn: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19; jako podwykonawca firma usługowa EKO KAR Sp. z o.o. Sp. K; Przedsiębiorstwo Gospdoarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie Sp. z.o.o;

4) Obszar terytorialny Miasta Sulmierzyce: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wlkp.;

5) Obszar terytorialny Gminy Zduny: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19; jako podwykonawca Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Ostrów Wielkopolski

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Związku zagospodarowywane są w:

a) odpady komunalne zmieszane: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp., 
b) odpady zielone/bio:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych -segment biologicznego przetwarzania odpadów - stabilizacji tlenowej, ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp.,

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. zo.o. Sulańska 13, 62-510 Konin;

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW" Orli Staw 2, Orli Staw, 62-834 Ceków

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - kompostownia odpadów zielonych oraz innych bioodpadów, Witaszyczki 1A,
Witaszyczki, 63-200 Jarocin;

EKO REGION - RIPOK GOTARTÓW ,Gotartów, 46-200 Kluczbork

EKO REGION, RIPOK Dylów A, Dylów, 98-330 Pajęczno

c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:  Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wlkp.,


Masa odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania w roku 2018: 3169,390 Mg.

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych : 32,51% (gmina Cieszków: 32,64%)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” (z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 17,02 % (gmina Cieszków: 35,51%)

W roku 2018 Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA”(z wył. Gminy Cieszków) osiągnął następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych: 99,45% (gmina Cieszków: 100%)