W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych BEZPŁATNIE oddać:

W ilości nieograniczonej:

1) Selektywnie zbierane odpady komunalne tj. papier i tekturę (makulaturę), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło;
2) Meble oraz odpady wielkogabarytowe;
3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w całości (pochodzący z gospodarstw domowych);
4) Odpady komunalne opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady komunalne ulegające biodegradacji (dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych)
5) Zużyte baterie i akumulatory;
6) Przeterminowane leki i chemikalia.

W ilości ograniczonej:
(łącznie na każdą zadeklarowaną osobę)

1) Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 150 kg rocznie;
2) Zużyte opony w ilości do 4 sztuk rocznie.

 PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

1) KROTOSZYN, UL.CEGLARSKA 45, czynne codziennie w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz 9:00 - 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) nr tel: 62 722-85-62

mapa1

2) KOBYLIN, RZEMIECHÓW 23 (droga z Kobylina na Baszków), czynne we wtorki i czwartki w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz 9:00 - 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

mapa2