Lista osób do kontaktu:

1. W przypadku błąkających się, bezdomnych psów na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, należy kontaktować się z odpowiednimi biurami tj.: 

Oddział Osoba do kontaktu Telefon Godz.
Biuro w Krotoszynie: Marlena Różycka – Majchrzyk 62 722 66 32 Poniedziałek - Piątek 
7.30 – 15.30
Biuro terenowe w Cieszkowie: Beata Pachurka 533-914-072

Poniedziałek 8.00 –12.00

Wtorek 11.30 – 15.30

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Piątek 11.30 -15.30

Biuro terenowe w Kobylinie: Alicja Ratajczak 533-914-939

Poniedziałek 8.00 -15.00

Wtorek 8.00 – 15.00

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek 8.00 – 13.00

Piątek 8.00 – 12.00

Biuro terenowe w Zdunach: Marta Zajączek 533-914-429

Poniedziałek - Piątek

7.00-15.00

Biuro terenowe w Sulmierzycach: Agnieszka Paulińska 533-914-073

Poniedziałek - Piątek

8.30 -11.30

lub z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie (tel. 502-616-205)

Odławianie bezdomnych psów z terenu gmin Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” zostanie rozpoczęte najpóźniej w tym samym dniu, w którym otrzymano zgłoszenie do godziny 13:00 lub w ciągu 24 godzin jeżeli otrzymano zgłoszenie po godzinie 13:00. Przyjmuje się zgłoszenia każdego dnia w godzinach od 8:00 do 20:00. Nie dotyczy przypadku gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia.

2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych* na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, należy powiadomić:

Lekarza Weterynarii:

- Stanisław Kaj: 62 725 31 12

zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt - za zwierzęta bezdomne uznaje się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały

3. W przypadku zwłok zwierzęcych znajdujących się na drogach publicznych należy powiadomić odpowiedniego zarządcę drogi ( art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250).

4. Usunięcie padłego zwierzęcia z nieruchomości jest obowiązkiem właściciela tejże nieruchomości (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1991).