Lista osób do kontaktu:

1. W przypadku błąkających się, bezdomnych psów na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka”, należy kontaktować się z odpowiednimi biurami tj.:

Oddział Osoba do kontaktu Telefon Godz.

Biuro
w Krotoszynie:

Marlena Różycka – Majchrzyk

62 722 66 32

Poniedziałek - piątek
7.30 – 15.30

Biuro terenowe
w Cieszkowie:

Beata Pachurka

533-914-072

Poniedziałek 8.00 – 12.00

Wtorek 11.30 – 15.30

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Piątek 11.30 -15.30

Biuro terenowe
w Kobylinie:

Alicja Ratajczak

533-914-939

Poniedziałek 8.00 -15.00

Wtorek 8.00 – 15.00

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek 8.00 – 13.00

Piątek 8.00 – 12.00

Biuro terenowe
w Zdunach:

Marta Zajączek

533-914-429

Poniedziałek - piątek

7.00-15.00

Biuro terenowe
w Sulmierzycach:

Wiktoria Bielska

533-914-073

Poniedziałek - piątek

8.30 -11.30

 

lub z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, Oddział w Krotoszynie (tel. 502-616-205)


Odławianie bezdomnych psów z terenu gmin Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” zostanie rozpoczęte najpóźniej w tym samym dniu, w którym otrzymano zgłoszenie do godziny 13:00 lub w ciągu 24 godzin jeżeli otrzymano zgłoszenie po godzinie 13:00. Przyjmuje się zgłoszenia każdego dnia w godzinach od 6:00 do 22:00. Nie dotyczy przypadku gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia.

2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych* na terenie Związku Międzygminnego „Eko Siódemka” opiekę zapewniają gabinety weterynaryjne działające na terenie Związku. 

* zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt - za zwierzęta bezdomne uznaje się zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały

3. W przypadku zwłok zwierzęcych znajdujących się na drogach publicznych należy powiadomić odpowiedniego zarządcę drogi ( art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1289 ze zm.).

4. Usunięcie padłego zwierzęcia z nieruchomości jest obowiązkiem właściciela tejże nieruchomości (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 151)).