bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

INFORMACJA DOT. ZNAKOWANIA POJEMNIKÓW

W związku z prowadzaną akcją oznaczania pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych systemem RFID dla nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy, placówki handlowe, gastronomiczne, hotele, placówki oświatowe, cmentarze warsztaty itp.), uprzejmie informujemy, iż właściciel nieruchomości winien udostępnić ww. pojemnik celem „oznaczenia go”. Działanie te polega na zamontowaniu w kołnierzu pojemnika niewielkiego transpondera (pojemniki posiadają fabryczny otwór dla takiego chipa, wobec czego nie ingeruje on w konstrukcję pojemnika). W transponderze zakodowane będą dane o wielkości pojemnika oraz ilości jego odbioru. Ma to na celu usprawnienie procesu weryfikacji ilości wystawianych i odbieranych pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych, które uiszczają opłatę nie od mieszkańca a od wystawionego pojemnika.


Dodatkowe informacje