bip logo 240x300fb logoepuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii?

W związku z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi przez mieszkańców w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” przekazuje niezbędne informację dot. postępowania z odpadami w czasie epidemii.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE TAKIE JAK:

 • środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 
  Ww. odpadów NIE WOLNO wrzucać do pojemnika//worka żółtego (do gromadzenia odpadów selektywnych).

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY ZDROWE, OBJĘTE KWARANTANNĄ

 • Odpady powinny być posegregowane i wrzucone do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 • Maseczki oraz jednorazowe rękawiczki, które były stosowane przez osoby zdrowe, trzeba umieścić w worku, który następnie trzeba zawiązać i wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

ODPADY WYTWORZONE PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W IZOLACJI (CHORE LUB PODEJRZANE O CHOROBĘ ZAKAŹNĄ)

 • Należy odczekać 72 godziny od zamknięcia od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • Osoba przebywająca w izolacji powinna, w miarę możliwości, spryskać worek z odpadami preparatem wirusobójczym;
 • Nie należy zapełniać worka powyżej ¾ jego pojemności, nie należy też go zgniatać;
 • Po zapełnieniu worka, należy go związać i wystawić worek z pomieszczenia, w którym się przebywa, aby ktoś inny mógł wyrzucić go do śmietnika;
 • Osoba, która wynosi odpady od osób przebywających w izolacji, powinna założyć rękawiczki. Worek należy włożyć do drugiego worka, zamknąć go szczelnie przy pomocy taśmy samoprzylepnej czy sznurka oraz oznaczyć go datą i godziną zamknięcia oraz dodatkowo literą C;
 • Worek z odpadami należy przenosić w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów;
 • Po wyrzuceniu odpadów należy zdjąć rękawice ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce.
 • Inne odpady (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony/ meble) powinny być pozostawione w domu i przekazane doPunktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdy tylko zakończy się izolacja, a punkty te będą otwarte dla mieszkańców.

Zwracamy się z prośba do mieszkańców budynków wielorodzinnych, żeby zamykali klapy pojemników i kontenerów na odpady. Mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy gromadzą odpady w workach, prosimy o zabezpieczenie ich przed dostępem do nich osób postronnych oraz zwierząt.

Związek Międzygminny „EKO SIÓDEMKA” jak i osoby zajmujące się bezpośrednią zbiórką odpadów nie posiadają informacji o osobach objętych kwarantanną i izolacją, dane takie posiada jedynie wojewoda, policja oraz ośrodek pomocy społecznej. W związku z tym zastosowanie się do powyższym zaleceń w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo pracowników, którzy w sposób bezpośredni mają styczność z odpadami.

Prosimy mieszkańców o poważne podejście do tematu i stosowanie się do powyższych wytycznych, ponieważ tylko  odpowiedzialne działanie gwarantuje skuteczną walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.


 

Dodatkowe informacje