bip logo 240x300

epuaplogo

eco harmonogram logo  Google Play logo.svg 

                                     

INFORMACJA DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

W związku z odbieraniem od kwietnia 2019 r. (w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, uprzejmie informujemy, że odpady te należy zbierać w pojemniku o poj. 240l (o odpowiedniej kolorystyce, oznakowaniu oraz otworach wentylacyjnych), w które wyposażona będzie nieruchomość. Odpady biodegradowalne należy zbierać luzem, bez używania worków czy innych opakowań (tak jak ma to często miejsce w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych). Ww. pojemnik służy tylko i wyłącznie do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – w przypadku gdy właściciele nieruchomości będą go używać w sposób niezgodny z przeznaczeniem, to operator ma prawo odmówić odbioru takiego pojemnika. W najbliższym czasie zostaną wyszczególnione odpady, które należy zbierać w ww. pojemniku.


 

Dodatkowe informacje