REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO SIÓDEMKA” OBOWIĄZUJĄCY OD 01 STYCZNIA 2019 R.